Volxkeuken Sint-Niklaas

Volxkeuken Sint-Niklaas

Noteer alvast de volgende datum van de volgende volxkeuken in uw agenda: zaterdag 16 september!

Een maaltijd voor 5€ (Kansenpas 3€) kan enkel als er geen overschotten zijn. 

Schrijf je niet in als je niet zeker bent dat je ook kunt komen eten of ophalen. 

Vrijblijvend kan een extra bijdrage gegeven worden, wij steunen de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije.

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en uw vrije bijdrage, hebben we 350€ kunnen bijdragen in maart 23!

Volg de volxkeuken Sint- Niklaas op facebook.